Zgoda opiekuna
Z racji na zaistniałą sytuację zgoda opiekuna nie będzie wymagana

Każdy nieletni uczestnik imprezy Game Jam 2024 musi posiadać wydrukowaną i podpisaną przez opiekuna prawnego zgodę na udział w wydarzeniu.

Wzory zgody do pobrania:
Wersja PDF: http://gamejam.zegluga.edu.pl/_resources/zgoda-opiekuna.pdf
Wersja Word: http://gamejam.zegluga.edu.pl/_resources/zgoda-opiekuna.doc
Wersja Word: http://gamejam.zegluga.edu.pl/_resources/zgoda-opiekuna.docx
Żegluga Facebook Cupsell